Privacy

Privacy policy

Way2Golf is een product en handelsnaam van MatchCreators. Wanneer u de website bezoekt of anderszins gebruik maakt van de diensten van Way2Golf worden door u verstrekte en gebruikte gegevens vastgelegd en verwerkt.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door Way2Golf verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst zoals het beschikbaar stellen van uw profielgegevens aan door u geselecteerde kandidaten of om uw profielgegevens te tonen aan medegolfers die uw profiel hebben opgevraagd. Hierbij zal een onderscheid worden gemaakt tussen profielgegevens die een ander in staat stelt om met u in contact te treden en profielgegevens die geanonimiseerd getoond worden.
  • Om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten van Way2Golf.
  • Om u te voorzien van een nieuwsbrief, gebruikersinformatie of andere (elektronische) boodschap.
  • Om u gerichte advertenties te tonen; zo kan bijvoorbeeld een
    advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan Way2Golf op
    basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft.
  • Om te voldoen aan de op Way2Golf van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

De over u bekende persoonsgegevens kunnen door Way2Golf op anonieme basis worden gebruikt voor analytische doeleinden. Deze gegevens zijn niet tot u herleidbaar, maar hebben betrekking op gebundelde gebruikersinformatie zoals: hoeveel mannen en vrouwen maken gebruik van de site, in welke leeftijdscategorie zij hebben, welke regio/provincie gebruikt de site veel; welke weinig etc.

Deze informatie stelt Way2Golf in staat de website steeds meer op de wensen van de gebruikers aan te laten sluiten.

Way2Golf zal alle informatie die door gebruikers en bezoekers van de website worden aangeleverd, alleen
gebruiken voor het doel waarvoor de informatie is verkregen.

Way2Golf zal geen persoonlijke informatie bekend maken aan derden zonder de toestemming van de desbetreffende persoon. Way2Golf garandeert dat de persoonlijke informatie van gebruikers en bezoekers niet aan andere instellingen of bedrijven zal worden doorgegeven, behalve wanneer dit verplicht wordt door de wet.

Way2Golf gebruikt het e-mailadres van een bezoeker alleen om te reageren op een handeling op de website of als antwoord op een vraag. Het e-mail adres wordt alleen gebruikt wanneer de gebruiker of bezoeker het e-mailadres zelf heeft aangeleverd. Het e-mailadres wordt niet aan derden bekendgemaakt zonder toestemming van de gebruiker of bezoeker.

Wanneer een gebruiker of bezoeker op onze website komt bestaat de mogelijkheid dat er een cookie op de computer van de bezoeker wordt geplaatst.
Deze cookies gebruiken wij ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoek van onze website.
De door de gebruiker of bezoeker aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op zorgvuldige wijze. De gebruiker of bezoeker kan de
browser instellen dat er geen cookies meer ontvangen worden.

Wanneer u vragen heeft over dit privacy statement neemt u dan contact op met info@way2golf.nl